Scholen

Pesten is gedrag gericht op het kwetsen, vernederen, afwijzen en buitensluiten van één of meerdere kinderen. Op iedere school komt het voor en ieder kind kan er mee te maken krijgen. Sommige kinderen kunnen goed omgaan met pestgedrag en weten zich goed te handhaven. Er zijn echter ook kinderen die dit van nature niet in zich hebben. Klassikale lessen kunnen hierbij een prima ondersteuning zijn voor de hele groep. Door rollenspellen en gesprekken kunnen leerlingen in de les oefenen om weerbaar(der) te worden. Ze leren hoe ze ''nee'' kunnen zeggen en hoe ze kunnen ingrijpen als ze zien dat anderen gepest worden.

Leren om hun rol te veranderen

Ook worden verschillende vormen van pesten door de kinderen nagespeeld, onder andere: het buitensluiten, afpersing, fysiek en verbaal geweld of bijvoorbeeld kwetsende opmerkingen over het uiterlijk. Niet alleen kinderen die gepest worden maar ook de pesters en de meelopers in een klas leren in de lessen hoe zij hun rol kunnen veranderen. Alle kinderen worden dan ook in het spel betrokken en natuurlijk wordt er na iedere les gesproken over de gevolgen en gevoelens.

De Wet Sociale Veiligheid op Scholen

De Wet Sociale Veiligheid op Scholen (ook wel Antipestwet genoemd) is sinds 1 augustus 2015 van kracht. Met deze wet wordt een schoolbestuur verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. De school mag zelf bepalen hoe dit zal worden aangepakt.

Afnemen van een sociogram

Om een nog beter beeld te krijgen van hoe een klas in elkaar zit kunt u een sociogram laten afnemen. Deze bestaat uit 14 gerichte vragen en geeft een nog duidelijker beeld van de groep. Daaruit komt naar voren: wat vinden kinderen van elkaar, wat wordt er gezegd, wie is daar verantwoordelijk voor volgens u enzovoort. Vervolgens wordt deze besproken met de leerkracht en kunnen lessen worden afgestemd.

Ouderavonden & training voor leerkrachten

Er is ook de mogelijkheid om een ouder/informatie-avond te organiseren. Voor leerkrachten bestaat er de mogelijkheid om een rollenspel avond te organiseren. U wordt dan zelf een spiegel voorgehouden. Gebeurtenissen worden uitgespeeld en besproken met collega's. Een leuke, maar vooral leerzame ervaring.  

Naam *Emailadres *Opmerkingen *