Pesten op de werkvloer

Op de werkvloer merkt u tegenwoordig ook steeds vaker dat de maatschappij veel harder aan het worden is. Er is tegenwoordig een veel grotere werkdruk op de werkvloer waardoor het ziekteverzuim toeneemt. Dit heeft als gevolg dat er meer stress is en dat er agressie plaatsvindt op de werkvloer. Pesten is het gevolg van deze werkdruk en vormt dan ook tegelijkertijd een uitgelezen kans op het in gang zetten van systeemverandering.

De impact

Uit een onderzoek dat recent is gedaan blijkt dat 16% van de werknemers regelmatig te maken heeft met pesten, discriminatie en intimidatie op de werkvloer. Dit heeft dan ook impact op alle betrokkenen. Wordt er een werknemer gepest, dan heeft dit vaak impact op de gezondheid en de uitvoering van zijn baan: een werknemer verliest hierdoor vaak zijn baan. Het pesten en de intimidatie in een bedrijf heeft dan ook een negatieve invloed op ander werknemers. Buiten dat het invloed heeft op de werknemers heeft het ook invloed op de kosten voor het bedrijf door de verzuimdagen op de werkvloer.

Samenhang met de economische crisis

Uit onderzoek is gebleken dat in tijden van een crisis de kans op pesten toeneemt. Bedrijven gaan door de crisis personeel ontslaan om te overleven of ze gaan zelfs failliet. Door alle onzekerheid ontstaat er een angstcultuur op de werkvloer waardoor er een gevoel van onveiligheid ontstaat. De personen die zich sterker voelen gaan vaak de sfeer bepalen waardoor in- en uitsluiting ontstaat. Een oplossing voor dit probleem is dan ook spoedig nodig!

Een positief en verbindend werkklimaat

Oplossingen tegen pestgedrag worden vaak gezocht in maatregelen die worden getroffen door het opstellen van een protocol, het inschakelen van een vertrouwenspersoon of door een zerotolerancebeleid in te stellen. Deze maatregelen zorgen er niet voor dat er een positievere werksfeer komt waarin iedereen zich veilig voelt, maar de buitenkant van het probleem. Het probleem om pesten tegen te gaan zal dan ook moeten worden opgelost op een andere manier. Pesten wijst erop dat de cultuur van een bedrijf uit balans is en dit komt voort uit logische redenen. Als u er dan ook op een ander manier naar kijkt komt u erachter dat u dit probleem op een andere manier moet gaan oplossen.

Naam *Emailadres *Opmerkingen *