Pesten en plagen

Tussen pesten en plagen bestaat een groot verschil. Plagen is niet gemeen, maar is vaak grappig bedoeld. Als je wordt geplaagd, kun je daar meestal gewoon om lachen en terug plagen. Echter kan plagen ook negatieve gevolgen hebben. Wanneer dezelfde persoon lange tijd wordt geplaagd, dan vindt diegene dat misschien niet meer leuk en ook dan wordt het pesten.

Machtsverschil bij pesten

Wanneer er sprake is van pesten, is er altijd sprake van meerdere personen tegen één iemand. Het slachtoffer is hierbij niet in staat om zich tegen de sterkere partij te verweren en hierdoor ontstaat er dus machtsverschil. Pesten is daarnaast ook altijd gemeen bedoeld en kan meestal niet vanzelf worden gestopt.

Het verschil

Er word altijd gezegd: 'plagen mag wel maar, pesten mag niet'. Maar wanneer is het nog plagen en wanneer wordt plagen als pesten gezien? Plagen gebeurt tegenover pesten vaak spontaan; het ontstaat vaak uit een momentopname of een incident. Het is hierdoor dan ook onregelmatig en het duurt niet lang. Bij plagen is er dan ook geen machtsverhouding, maar iedereen is gelijk aan elkaar. Daarnaast is het dan ook zo dat de ene keer de een wordt geplaagd en de andere keer de ander. Het is dus geen vaste rol tegen één persoon. Pesten heeft een kwade bedoeling en is daarom niet leuk en zeker niet grappig. Bij plagen zit er geen enkele kwade bedoeling aan. De geplaagde loopt daardoor ook geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat om zich te verweren. Bij pesten gaat de pester over de grens van de gepeste persoon, hierbij wordt geen rekening gehouden met die grens en gewoon doorgegaan wanneer die persoon het niet meer leuk of grappig vindt.

Pesten - Plagen

 • Gebeurt vaak en lang - Gebeurt af en toe
 • Eén of meerdere spelen de baas - Iedereen is gelijk
 • Gaat vaak om dezelfde persoon - Gaat heen en weer
 • Is gemeen bedoeld - Is voor de lol
 • Het is moeilijk te stoppen - Je kunt aangeven als je het niet meer leuk vindt
 • Voor de één leuk, voor de ander niet - Is voor iedereen leuk

Waar wordt er gepest?

Overal waar kinderen en volwassenen samenkomen wordt gepest.

 • Op school: het plein, de gang, de wc, het lokaal tijdens gymnastiekles
 • Op onoverzichtelijke plaatsen, bijvoorbeeld het fietsenhok
 • (Sport)verenigingen
 • Op straat of tijdens (verjaardags)feestjes
 • Werk
 • Instellingen zoals BSO, NSO en kinderdagverblijven.

Hoe wordt er gepest?

Pesten kan op vele manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld verbaal, non-verbaal en fysiek.

 • Verbaal: schelden, uiterlijk, chanteren, bedreigen, buitensluiten, prestatie.
 • Non-verbaal: negeren, buitensluiten, bekijken, gebaren.
 • Fysiek: slaan, schoppen, op de fiets, struikelen, haar trekken.
 • Vernielen: bezittingen
Naam *Emailadres *Opmerkingen *