Pesten bij sportclub of vereniging

Alles draait vaak om competitie en competitie is winnen. En met wie kan ik het beste een wedstrijd winnen? Niet met iemand die geen bal kan vangen/schoppen of niet hard genoeg kan lopen. Dat is ook pesten, want je sluit iemand buiten. Wat kun je als vereniging doen? Het onderkennen van het probleem. In de meeste sportverenigingen staat men er niet bij stil dat kinderen elkaar ook dáár pesten. Laat staan dat er nagedacht wordt over een goed beleid om daarop te reageren.

Ouders moeten alerter worden

Een kind dat gepest wordt verdwijnt gewoon van de vereniging en daardoor blijft het probleem meestal onzichtbaar. Pesten is niet gemakkelijk te onderscheiden van competitief gedrag. In de competitie gaat het om de vraag wie de sterkste is. Met wie kan ik kampioen worden en wie heb ik daar juist niet bij nodig? Hierin ligt de kiem voor pestgedrag, dat begint met het buitensluiten van sommige kinderen. Het helpt zeker als ouders alerter worden, dat ze ook goed in de gaten houden wat er zich binnen een vereniging afspeelt en hiervan melding maken binnen het bestuur als er daadwerkelijk sprake is van ongewenst gedrag.

Trainers en coaches

Trainers en coaches vinden het wel een belangrijk onderwerp, maar weten hier niet altijd goed mee om te gaan. Het groepsgebeuren speelt zich voor een groot deel ook af in de kleedkamer. Hoe beïnvloed je dat als coach? Het is niet de bedoeling om na iedere training te lopen controleren, toch? Pestgedrag is een probleem van de hele groep. De rol van de trainer is heel belangrijk. Het hangt erg af van de leiderschapsstijl van de individuele trainer. Bij een autoritaire leider zie je vaker dat de groep een 'zondebok' aanwijst als bliksemafleider. Deze wordt dan net zolang gepest tot hij de groep verlaat en daarna wordt gewoon een volgend slachtoffer gekozen. Het is dus voor trainers heel goed om eens kritisch te kijken naar hun eigen leiderschapsstijl. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de trainer/leider om pesten te voorkomen, maar bij de hele vereniging. Binnen de vereniging en ook binnen de bond zou men een discussie moeten starten over de manier waarop je met elkaar omgaat, over de normen en waarden binnen de club, wat accepteer je wel/niet, wat zijn de regels en afspraken. De kinderen zelf, maar ook de ouders moeten daarbij betrokken worden. Laat iedereen zien dat je als club pestgedrag niet tolereert en dat je het probleem serieus neemt.

Naam *Emailadres *Opmerkingen *