Stop digitaal pesten: samen tegen pesten!

Stop Digitaal Pesten is opgezet omdat het item pesten steeds meer landelijke publiciteit krijgt, maar er eigenlijk daadwerkelijk weinig tegen gedaan kan worden / tegen gedaan wordt. Meestal gebeurt het pesten ergens geniepig op een plaats waar alleen de pesters en de gepeste aanwezig zijn. We gebruiken het woord pesters omdat het pesten vaak gebeurt door groepjes kinderen (of zelfs volwassenen), bijvoorbeeld op school of op het werk. Deze pestkoppen pesten vaak gezamenlijk één kind (of collega) omdat hij of zij meestal net even anders is dan de rest. Dit kan onder andere zijn; stiller dan de rest (meer verlegen), anders gekleed of soms zelfs intelligenter. Hoe dan ook; meestal kan degene die gepest wordt niet fysiek tegen deze meerderheid op. Pesten kan dan ook alleen maar gestopt worden als we met zijn allen hier tegen op staan en dat we samen tegen pesten gaan optreden!

Neem het op voor de gepeste persoon

Vaak zien we het gebeuren op straat of in een winkel: een kind wordt geduwd of op een andere manier gepest. Laat de pesters duidelijk merken dat hun gedrag niet getolereerd wordt en neem het op voor het gepeste kind. Het zal het gepeste kind goed doen dat u voor hem of haar opkomt en misschien de pesters zelf met hun neus op de feiten drukken. Want vaak realiseren pesters zich pas wat ze een ander hebben aangedaan wanneer het te laat is. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor als een van uw collega's op het werk veelvuldig gepest wordt!

De gepeste persoon kan er in het ergste geval een trauma aan op lopen of een minderwaardigheidscomplex krijgen. Dus een pesterij is niet zo onschuldig als het lijkt. Als eenieder zich nu voorneemt om samen tegen pesten wat te gaan doen en zelfs bij de kleinste pesterijen in te grijpen, dan kunnen we deze onnodige trauma's in de toekomst vermijden en kan straks eenieder op een pestvrije jeugd of op een leuke baan terugkijken.

De digitale wereld: geen grenzen?

Onschuldige kinderen gedragen zich op internet vaak als een ander persoon. Ze schelden een klasgenoot uit, sturen vervelende sms'jes of zetten vrienden tegen elkaar op tijdens het chatten. Ook dit is een vorm van pesten en wordt digitaal pesten genoemd. Digitaal pesten heeft net zoals 'gewoon' pesten in de meeste situaties ook ernstige gevolgen voor de gepeste persoon. Vaak hebben ouders en leerkrachten dit niet in de gaten of weten niet goed hoe ze grenzen moeten stellen.

Stop Digitaal Pesten geeft u informatie en handige tips over hoe te handelen bij (het vermoeden van) digitaal pesten. Wat moet u doen als uw kind digitaal wordt gepest? En hoe kunt u met uw kind meekijken op het internet? U leest het allemaal op Stopdigitaalpesten.nl.